Przelew bankowy:

Polecenie przelewu (przelew) – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu dostawcy usług płatniczych (na przykład bankowi) dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku płatniczego lub rachunku bankowegopłatnika na wskazany przez niego inny rachunek płatniczy odbiorcy (beneficjenta).

Transferuj.pl:

Serwis Transferuj.pl używamy, aby przyspieszyć otrzymywanie płatności od naszych klientów. W normalnym trybie klient zleca przelew i przeważnie po jednej dobie, płatność dociera na konto. Przy wsparciu Transferuj informację o przelewie otrzymujemy (z drobnymi wyjątkami, jak np. święta) przeważnie natychmiast.

Więcej o Transferuj.pl: https://tpay.com/

                                                             

PayPal:

PayPal to wiodący na świecie, międzynarodowy system płatności przy użyciu karty kredytowej który pozwala na bezpieczne (bez ujawniania informacji finansowych) dokonanie płatności przez Internet w ponad 190 krajach. Płatności przy użyciu tego systemu mogą być dokonywane za pośrednictwem wypukłych kart płatniczych VISA i MASTERCARD oraz płaskich kart debetowych: VISA ELECTRON i VISA GOLD.

Więcej o PayPal: http://www.paypal.pl/pl